Traditionele Chinese Geneeskunde

De antieke Chinese wereld- en mensbeschouwing zijn gebaseerd op twee fundamentele visies: de theorie van “ Yin-Yang”en die van de “Vijf Transformaties”. Deze theorieën werden overgenomen door de klassieke Chinese filosofie en liggen aan de basis van de oude Chinese wetenschap, de traditionele Chinese geneeskunde inbegrepen.

De Chinese geneeskunde richt de aandacht op zowel de lichamelijke als de geestelijke kenmerken van het individu. Alle informatie die van belang is en zowel het symptoom als de algemene karaktertrekken van de patiënt omvat, wordt bij elkaar gebracht en samengevoegd tot dat wat men in de Chinese geneeskunde het “disharmonisch”patroon noemt. Zo kun je een ziektebeeld vanuit een heel andere hoek benaderen dan vanuit de westerse geneeskunde.